UTBILDNING

Jag erbjuder utbildningar inom KBT, ACT och FACT (Fokuserad ACT). För dig som vill lära dig mer om parterapimetoden IBCT erbjuder jag och Alex Pimenta, leg psykolog på ModKBT-mottagningen i Göteborg, en tredagars kurs i metoden. 

KBT

 

Vi erbjuder 3-5 dagars orienteringskurser i KBT. Kursen innehåller grunderna i KBT; kognitions-och emotionsteori, beteende-och inlärningsteori samt grundläggande kunskap om motivation och förändring. Inom ramen för kursen erbjuds möjligheten att diskutera egna fall och applicera ett KBT-perspektiv på de enskilda fallens problematik.

ACT

 

Denna workshop på tre dagar ger en introduktion i behandlingsprinciper bakom ACT genom upplevelse-baserade övningar och teoretiska genomgångar. Deltagarna får kunskap om varför vi gör det vi gör, om språket och den mänskliga tendensen att tro på vad vi tänker samt om hur vi kan använda acceptans och medveten närvaro i vår behandling. En grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT är en fördel men inget krav. Kursen ger ingen formell behandlarkompetens.

FACT

 

Kursen innehåller en introduktion till FACT (Fokuserad ACT) en transdiagnostisk korttidsterapi, skräddarsydd för primärvårdsarbete där man med hjälp av acceptansstrategier och medveten närvaro hjälper patienten att omformulera sitt förhållningssätt till de problem man har. Målet är inte primärt att lindra symtomen utan att hjälpa personen att förändra relationen till sina symtom. Kursen innehåller teori kring radikal förändring samt kliniska verktyg att hjälpa personer att komma i kontakt med grundläggande värderingar och att ta steg i en värderad riktning.

IBCT

 

Kursen är en tredagars introduktion där vi går igenom bl.a. hur man arbetar med beteendeanalys för par samt hur man kan lägga upp och bedriva behandling. I kursen ingår såväl praktisk färdighetsträning utifrån individuella problemsituationer, rollspel och teoretisk genomgång. Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med par i sin yrkesutövning; psykologer, psykoterapeuter, familjerådgivare eller andra behandlare som vill arbeta evidensbaserat med strukturerade behandlingsmetoder för par.