PSYKOTERAPI

Vi erbjuder individuell psykoterapi med inriktning mot tredje vågens KBT: ACT, FACT samt parterapi enligt metoden IBCT

ACT

 

Om du känner att du står och stampar i ditt liv och inte vet vilken riktning du ska ta kan vi erbjuda ACT- Acceptance Commitment Therapy. Med hjälp av ACT kan vi ta reda på vad som hindrar dig från att leva ditt liv såsom du vill och att navigera rätt igen för att skapa ett innehållsrikare och mera meningsfullt liv. 

FACT

 

FACT är en fokuserad korttidsterapi som hjälper dig att hitta ett annat förhållningssätt till det du kämpar med i livet. Målet är att komma i kontakt med personliga värderingar och att hitta fungerande strategier som är i enlighet med dessa värden. Metoden är transdiagnostisk och betonar att små förändringar kan leda till större och varaktiga förändringar

IBCT

 

Om du och din partner upplever problem i er relation kan vi erbjuda IBCT – en evidensbaserad parterapeutisk metod som fungerar bra vid kommunikations-problem och konflikter. Parterapin inleds med en bedömningsfas om 4 samtal, ett parsamtal, 2 individuella samtal och slutligen ett parsamtal där vi återkopplar vår analys av ert problem samt ett förslag på vad man kan göra åt det.