HANDLEDNING

Handledning är ett krav om Du har en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT och vill arbeta med samtalsbehandling inom ramen för din ordinarie yrkesutbildning.

Vi kan erbjuda Dig KBT- och ACT- inriktad handledning om du är intresserad av att vidareutveckla och fördjupa dina terapeutiska färdigheter och samtidigt kvalitetssäkra den samtalsbehandling du ger din klient.

Vi kan även erbjuda ärende- och processhandledning till Dig som jobbar inom Närhälsan, rehabilitering och habilitering, öppenvård-och slutenvårdspsykiatri, företagshälsovård samt Kriminalvård. Vi tillhandahåller också chefshandledning inom privata näringslivet. Handledningen är skräddarsydd utifrån din och dina kollegors önskemål.