Tillbaka

Utbildning

Jag erbjuder utbildningar inom KBT, ACT och FACT (Fokuserad ACT). För dig som vill lära dig mer om parterapimetoden IBCT erbjuder jag och Alex Pimenta, leg psykolog på KBT-mottagningen i Göteborg, en tredagars kurs i metoden.

IBCT: För tredje året i rad erbjuder jag och min kollega Alex Pimenta, leg psykolog på Modkbt i Göteborg, en tredagars kurs i IBCT/DBT för par. Kursen är en introduktion och vi går igenom  bl a hur man arbetar med beteendeanalys för par och hur man kan lägga upp och bedriva behandling. I kursen ingår såväl praktisk färdighetsträning utifrån individuella problemsituationer, rollspel och teoretisk genomgång. Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med par i sin yrkesutövning; psykologer, psykoterapeuter, familjerådgivare eller andra behandlare som vill arbeta evidensbaserat med strukturerade behandlingsmetoder för par.

Nästa kurs startar våren-2020
Datum: 29/1-31/1-2020

För mer info läs

Parterapi enl IBCT:DBT kursinfo 2020

KBT: jag erbjuder 3-5 dagars orienteringskurser i KBT. Kursen innehåller grunderna i KBT; kognitions-och emotionsteori, beteende-och inlärningsteori samt grundläggande kunskap om motivation och förändring. Inom ramen för kursen erbjuds möjligheten att diskutera egna fall och applicera ett KBT-perspektiv på de enskilda fallens problematik.

ACT: denna workshop på tre dagar ger en introduktion i behandlingsprinciper bakom ACT genom upplevelse-baserade övningar och teoretiska genomgångar. Deltagarna får kunskap om varför vi gör det vi gör, om språket och den mänskliga tendensen att tro på vad vi tänker samt om hur vi kan använda acceptans och medveten närvaro i vår behandling. Steg 1 utbildning inom KBT är en fördel men inget krav. Kursen ger ingen formell behandlarkompetens.

FACT: kursen innehåller en introduktion till FACT (Fokuserad ACT) en transdiagnostisk korttidsterapi, skräddarsydd för primärvårdsarbete där man med hjälp av acceptansstrategier och medveten närvaro hjälper patienten att omformulera sitt förhållningssätt till “det man har” och där målet inte är primärt att lindra symtomen utan att hjälpa personen att förändra relationen till sina symtom. Kursen innehåller teori kring radikal förändring samt kliniska verktyg att hjälpa personer att komma i kontakt med grundläggande värderingar och att ta steg i en värderad riktning.