Tillbaka

Psykoterapi

Jag erbjuder individuell psykoterapi med inriktning KBT och ACT samt parterapi enligt metoden IBCT.

ACT: Om du känner att du står och stampar i ditt liv och inte vet vilken riktning du ska ta kan jag erbjuda ACT- Acceptance Commitment Therapy. Med hjälp av ACT kan vi ta reda på vad som hindrar dig från att leva ditt liv såsom du vill och att navigera rätt igen för att skapa ett innehållsrikare och mera meningsfullt liv. 

FACT: är en fokuserad korttidsterapi som hjälper dig att hitta ett annat förhållningssätt till det du kämpar med i livet. Målet är att komma i kontakt med personliga värden och att hitta fungerande strategier som är i enlighet med dessa värden. Metoden är transdiagnostisk och betonar att små förändringar kan leda till större och varaktiga förändringar.

IBCT: Om du och din partner upplever problem i er relation kan jag erbjuda IBCT - en evidensbaserad parterapeutisk metod som fungerar bra vid kommunikations-problem och konflikter. Parterapin inleds med en bedömningsfas om 4 samtal, ett parsamtal, 2 individuella samtal och slutligen ett parsamtal där jag återkopplar min analys av ert problem samt ett förslag på vad man kan göra åt det.

HBTQ: Min mottagning vänder sig till HBTQ-personer.  Läs min artikel om HBTQ-kompetens inom KBT här: HBTQ o KBT Artikel Sokraten. Eftersom jag är vidareutbildad inom sexologi kan jag även erbjuda samtalsbehandling för sexologiska problem.

Om du är engelsktalande kan jag erbjuda psykoterapi på engelska.