Välkommen

Sally Marshall Cognitio är ett kunskaps-och utbildningsföretag som erbjuder uppdragsutbildningar i kognitiv beteendeterapeutisk metod och praktik i Göteborg Läs mer om företaget

Psykoterapi i Göteborg

Jag erbjuder individuell psykoterapi med inriktning Kognitiv Beteendeterapi samt ACT för privatpersoner. Läs mer

ACT Kurs

Tre-dagars workshop i ACT – Acceptance Commitment Therapy Läs mer om våra tjänster

Tjänster

FACT (Fokuserad ACT) är en korttidsterapi som betonar radikal förändring och hjälper dig att formulera personliga livsmål samt att bli medveten om de strategier du använder för att nå dit du vill fungerar eller inte.

Läs mer

Jag erbjuder individuell psykoterapi med inriktning KBT och ACT samt parterapi enligt metoden IBCT.

Läs mer

Handledning är ett krav om du har en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT ("steg-1")och vill arbeta med samtalsbehandling inom ramen för din ordinarie yrkesutbildning.

Läs mer

Jag erbjuder utbildningar inom KBT, ACT och FACT (Fokuserad ACT). För dig som vill lära dig mer om parterapimetoden IBCT erbjuder jag och Alex Pimenta, leg psykolog på KBT-mottagningen i Göteborg, en tredagars kurs i metoden.

Läs mer

Om företaget

Sally Marshall Cognitio är ett privat utbildningsföretag som erbjuder handledning, konsultation och utbildning samt psykoterapeutisk behandling inom KBT, ACT och FACT (Fokuserad ACT). Företaget har en vision om att kunna ge kvalificerade och tillämpbara utbildningar inom området för leg psykoterapeuter, (steg-1)- utbildade KBT samtalsterapeuter samt andra yrkeskategorier som är intresserade av dessa metoder. Mitt mål är att med värme och respekt för allas lika värde erbjuda en kvalificerad psykoterapeutisk behandling med KBT/ACT- inrikting. Min samtalsmottagning  finns på KBT Skeppsbron i ...
Läs mer

Nöjda kunder

Utvärderingar av 5-dagars introduktionskurs, KBT, Skaraborg 2015
"Bästa kursen jag varit på länge"
"En mycket bra kurs för mig som privat, men också yrkesmässigt!"
"Skulle vilja ha mer av allt!"
Utvärderingar av 3-dagars kurs i parterapi enl IBCT/DBT, Gbg 2017
"Riktigt bra kurs, variation, tillåtande, över förväntan..."
"Mycket nöjd-direkt användbart i det dagliga arbetet"
"Mycket trevlig kurs och skickliga föreläsare"

Kontakt

Hitta till oss

Kontakt

+46 (0)730 – 57 85 20

info@sallymarshall.se

Adress

Surbrunnsgatan 6, 411 19 Göteborg